Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2013

nobuts
Play fullscreen
A Ty kiedy przestałaś myśleć, że jesteś piękna?

April 29 2013

nobuts
Zachowaj mnie Panie od zgubnego nawyku mniemania,
że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.
— Św. Tomasz z Akwinu
Reposted frommentha mentha viaavooid avooid
nobuts
6449 852a 500
żeby to było takie proste....
1854 9e7c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamefir mefir
nobuts
9534 d458 500
Reposted fromitroll itroll viaaura-lunaris aura-lunaris
nobuts
nobuts
- Zaproś mię na kolację Frank.
- Słucham? Zechciałabyś zjeść ze mną kolację?
- Kobiety nie lubią pytań.
- Zjedz ze mną kolację.
- Zbyt stanowczo.
- Zjesz za mną kolację?
- Znowu pytanie. 
 - Wybieram się na kolację. Jeśli chcesz się przyłączyć...
— Turysta
Reposted fromresort resort vianotforgetme notforgetme
nobuts
7148 f21e
Reposted fromtaraxacum taraxacum vianotforgetme notforgetme
nobuts
4364 7283 500
Reposted byLattemakauenlevilettelajola
nobuts
4355 810d 500
Reposted byburiaLattemakauenleviletteikropka00wildstrawberrymessydeletemad-worldchoiselajola
nobuts
4349 883e 500
Reposted byLattemakauenvillainkiller
nobuts
4335 f531 500
Reposted byLattemakauenvillainkillermuaddib
nobuts
4325 12da 500
Reposted byLattemakauenlevilette
nobuts
4264 e207 500
Reposted byburiaLattemakauenlevilettepaulusiaToshichoise
nobuts
4239 f6c5 500
Reposted bylevilettecherrytomorrow
nobuts
4231 2c23 500
Reposted bywhereIgriberleviletterunthistown2werqqantonimCarpeDiem16ToshinutttelllamyanajLusiachoisevickybn17

April 05 2013

nobuts
2663 9bbd
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viamefir mefir
nobuts
4928 d3e8
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viakrainakredek krainakredek
nobuts
milczenie? to najgłośniejszy znak, że coś się dzieje.
Reposted fromjajebie jajebie viavstane vstane
nobuts
2799 f01b
Reposted fromechoes-of-silence echoes-of-silence viavstane vstane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl